Dostęp do poszczególnych znaków w stringu

Żeby uzyskać dostęp do poszczególnych znaków w stringu można użyć wyrażenia:

$txt = 'To jest przykład';
$przyklad = $txt{3};

W efekcie zmienna $przyklad będzie zawierać literę j.
Rzecz przydatna, gdy potrzebujemy przeanalizować string litera po literze bądź dokonać jakiś operacji na poszczególnych literach.

  • Brakuje średnika po pierwszej linii, a zmienna $przyklad przyjmie wartość „J” a nie „L”. ;]

  • Iwona

    Racja, dzięki, już poprawiłam:)