Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 2

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: F12
Akcja: Przenosi nas do deklaracji danego elementu (na przykład klasy, funkcji itp)