Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 4

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: Shift + F5
Akcja: Przerywa debuggowanie.