Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 6

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: F5
Akcja: Start debugging