Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 7

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: F6 (lub Ctrl + Shift + B)
Akcja: Budowanie solucji