Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 8

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: Ctrl + K, X
Akcja: Wstawianie snippetów