Najprostszy sposób odczytywania danych z GET’a w ASP.NET 2.0 i C#

Najprostszy oczywiście nie oznacza najlepszy. Można go użyć, jeśli z jakiś przyczyn nie chcemy tworzyć kodu C# w osobnym pliku i mamy coś megaprostego do zrobienia.
Załóżmy więc, że mamy taki oto prościutki formularz:

1
2
3
4
5
<form action="index.aspx">
    <input name="login" type="text">
    <input name="password" type="password">
    <input type="submit" name="Zaloguj" value="Zaloguj">
</form>

Fajnie by było, gdyby po błędnym zalogowaniu formularz nadal pamiętał login jaki wpisaliśmy w pole login.
Zmienimy więc odpowiednio linijkę numer 2:

2
3
<input name="login" type="text"
value="<%=HttpUtility.HtmlEncode(Request.QueryString["login"])%>">

W ten sposób wartość pola login będzie zawsze miała taką wartość jaka została wpisana przed wysłaniem formularza.
Generalnie Request.QueryString[„login”] przechowuje wartość pola „login”.