Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 8

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: Ctrl + K, X
Akcja: Wstawianie snippetów

Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 7

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: F6 (lub Ctrl + Shift + B)
Akcja: Budowanie solucji

Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 6

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: F5
Akcja: Start debugging

Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 5

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: Shift + Alt + C
Akcja: Otworzenie menu dialogowego „Add New Item” umożliwiającego dodanie nowej klasy, interfejsu bądź innego elementu do projektu.

Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 4

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: Shift + F5
Akcja: Przerywa debuggowanie.