Zmienne w MySQL

W skryptach bazodanowych możemy używać zmiennych do przechowywania danych, a następnie korzystać z nich w dalszej cześci skryptu.
Zmienną ustawia się następująco:

SET @zmienna=10;

Natomiast odwołujemy się do naszej zmiennej następująco:

SELECT @zmienna;

Rozróżniana jest wielkość liter więc @zmienna to nie to samo co @Zmienna.

  • Wielkosc znakow ma znaczenie ,wpadłem na Pani bloga z mysla ,że znajde tablice z zmiennymi mysql a tutaj taki mały … tutek