Git – triki – autokorekta

Git

Zdarza wam się czasem napisać

git puhs

albo

git commti

w dzikim szale kodowania, kiedy już nie możecie się doczekać, by wreszcie wrzucić swój kod na serwer?

Mnie często i okazuje się, że git oprócz standardowego powiadamiania, które zapewne znacie czyli:

$ git puhs
git: 'puhs' is not a git command. See 'git --help'.

Did you mean this?
push

Posiada również opcję wykonania automatycznie komendy, której się domyślił.

Wystarczy wpisać w konsoli:

git config --global help.autocorrect 30

lub w pliku .gitconfig w folderze użytkownika umieścić następującą sekcję:

[help]
autocorrect = 30

Wówczas jeśli się pomylimy zobaczymy coś takiego:

$ git puhs
WARNING: You called a Git command named 'puhs', which does not exist.
Continuing under the assumption that you meant 'push'
in 3.0 seconds automatically...

Ta magiczna liczba 30 to po prostu parametr, którym określamy po jakim czasie Git ma zareagować i uruchomić komendę, której się domyślił. Oczywiście możemy to parametryzować dowolnie.

Warto jeszcze wiedzieć, że ta magia zadziała tylko, gdy Git będzie miał do wyboru jedną komendę. Te pomyłki, które wymieniłam są dość łatwe do domyślenia się, jednak gdybyśmy wpisali:

git st

Git zachowa się tak samo jak zawsze czyli

git: 'st' is not a git command. See 'git --help'.

Did you mean one of these?
status
reset
stage
stash
svn

You might also like