Jeden nowy skrót klawiaturowy każdego dnia – dzień 5

IDE: Visual Studio 2010
Skrót: Shift + Alt + C
Akcja: Otworzenie menu dialogowego “Add New Item” umożliwiającego dodanie nowej klasy, interfejsu bądź innego elementu do projektu.

You might also like