Krótszy JOIN

Jeśli chcemy połączyć dwie tabele w zapytaniu wg jakiegoś pola, które nosi taką samą nazwę w obu tabelach dobrze jest zamiast ON użyć konstrukcji USING(nazwa_pol). Wówczas zamiast konstrukcji:

SELECT * FROM tabela1 t1 INNER JOIN tabela2 t2 ON t1.id=t2.id

Mamy:

SELECT * FROM tabela1 INNER JOIN tabela2 USING(id)

Już na tym krótkim przykładzie widać, że fragment z USING jest o wiele krótszy. Jeśli zapytanie byłoby bardziej rozbudowane i dotyczyłoby łączenia po paru innych polach tego typu skrót jest bardzo przydatny.