Loading – eager vs lazy vs over-eager

Pobieranie danych do wyświetlenia w naszej aplikacji możemy robić w myśl  jednej z trzech zasad:

  • lazy loading – dopiero gdy są one niezbędne, gdy naprawdę potrzebny jest dostęp do danych
  • eager loading – przeciwieństwo powyższego; pobieramy dane od razu w momencie tworzenia obiektu, wyświetlania strony czy ekranu aplikacji
  • over-eager loading – kiedy próbujemy przewidzieć, że dane będą w danym momencie potrzebne i przed nim je pobieramy

 

You might also like