Małe demo do Windows Runtime Component (C# + JS)

Poszczególne kroki do odtworzenia:

  • Nowy projekt typu JavaScript -> Windows Store -> Blank Application (WRCDemo)
  • Nowy projekt typu Visual C# -> Windows Store -> Windows Runtime Component (w obrębie tego samego Solution co poprzedni) (ComponentDemo)
  • W drugim z projektów definiujemy potrzebną nam klasę (ComponentClassDemo) i budujemy projekt
  • W pierwszym z projektów dodajemy referencję do drugiego
  • W JavaScripcie wywołujemy funkcję z C#

Tutaj małe demo do ściągnięcia i przetestowania jak to działa w najprostszej formie – demo.

Funkcja zdefiniowana w C# zwraca tekst, który następnie wyświetlamy za pomocą JavaScriptu w HTMLu.

You might also like