Najprostszy sposób odczytywania danych z GET’a w ASP.NET 2.0 i C#

Najprostszy oczywiście nie oznacza najlepszy. Można go użyć, jeśli z jakiś przyczyn nie chcemy tworzyć kodu C# w osobnym pliku i mamy coś megaprostego do zrobienia.
Załóżmy więc, że mamy taki oto prościutki formularz:

Fajnie by było, gdyby po błędnym zalogowaniu formularz nadal pamiętał login jaki wpisaliśmy w pole login.
Zmienimy więc odpowiednio linijkę numer 2:

">

W ten sposób wartość pola login będzie zawsze miała taką wartość jaka została wpisana przed wysłaniem formularza.
Generalnie Request.QueryString[“login”] przechowuje wartość pola “login”.

You might also like