Snippety w Visual Studio – C#

Jest to jedna z moich ulubionych funkcjonalności z cyklu “ułatwiających życie” w Visual Studio:)
Snippety umożliwiają łatwe wstawienie kawałka “szablonowego” kodu – np. if…else, for, switch itd.
Dostępne snippety można przejrzeć wybierając z menu Tools->Code Snippets Manager. Można w tym miejscu tworzyć również swoje własne snippety.
Wstawić snippet do swojego kodu można poprzez wpisanie przypisanego do niego słowa i naciśnięcie tabulatora (szerzej o tym sposobie będzie dalej, ponieważ uważam go za zdecydowanie wygodniejszy) lub poprzez wybranie z menu Edit->InteliSense->Insert Snippet (kombinacja klawiszy: Ctrl+K, X), następnie wybranie Visual C# oraz wybranie żądanego snippetu.

Najfajniejsze i najprzydatniejsze wg mnie po kolei :
Cel: utworzenie dyrektywy kompilacji warunkowej (nie będę wchodzić w szczegóły działania poszczególnych kawałków kodu, ponieważ nie to jest przedmiotem tej notki;))
Słowo, które wpisujemy: #if (i naciskamy tab)
Otrzymujemy:

#if true

#endif

(kursor znajduje się na słowie true, dzięki czemu łatwo możemy zmienić je na takie jakiego potrzebujemy)

Cel: utworzenie dyrektywy pozwalającej na ukrywanie (zwijanie) kodu w edytorze
Słowo, które wpisujemy: #region
Otrzymujemy:

#region MyRegion

#endregion

(kursor znajduje się na słowie MyRegion, umożliwiając natychmiastową zmianę nazwy regionu)

Cel: utworzenie szkieletu klasy
Słowo, które wpisujemy: class
Otrzymujemy:

class MyClass
{

}

(kursor znajduje się na słowie MyClass)

Cel: utworzenie wywołania funkcji Console.Writeline
Słowo, które wpisujemy: cw
Otrzymujemy:

Console.WriteLine();

(kursor znajduje się w nawiasie celem wpisania tam tekstu jaki ma zostać wyświetlony)

Cel: utworzenie szkieletu pętli do…while
Słowo, które wpisujemy: do
Otrzymujemy:

do
{

} while (true);

(kursor znajduje się na słowie true – wpisujemy treść warunku)

Cel: utworzenie szkieletu instrukcji else
Słowo, które wpisujemy: else
Otrzymujemy:

else
{

}

(kursor znajduje się między nawiasami)

Cel: utworzenie szkieletu pętli for
Słowo, które wpisujemy: for
Otrzymujemy:

for (int i = 0; i < length; i++)
{

}

(kursor znajduje się na zmiennej i w pierwszym wyrażeniu, umożliwiając jej zmianę - jeśli w tym miejscu zmienimy i, to zmieni się ono też w pozostałych wyrażeniach; naciśnięcie tabulatora spowoduje przejście do zmiennej length w drugim wyrażeniu i umożliwi jej zmianę)

Cel: utworzenie szkieletu pętli foreach
Słowo, które wpisujemy: foreach
Otrzymujemy:

foreach (object var in collection_to_loop)
{

}

(kursor znajduje się na słowie object umożliwiając wyedytowanie kolejny parametrów - var, collection_to_loop)

Cel: utworzenie szkieletu pętli forr
Słowo, które wpisujemy: forr
Otrzymujemy:

for (int i = length - 1; i >= 0; i--)
{

}

(kursor znajduje się na zmiennej i w pierwszym wyrażeniu - działa podobnie jak snippet dla for, ale iteracja idzie w drugą stronę)

Cel: utworzenie szkieletu pętli if
Słowo, które wpisujemy: if
Otrzymujemy:

if (true)
{

}

(kursor znajduje się na słowie true)

Cel: utworzenie wywołania funkcji MessageBox.Show();
Słowo, które wpisujemy: mbox
Otrzymujemy:

MessageBox.Show("Test");

(kursor znajduje się na słowie Test)

Cel: utworzenie szkieletu instrukcji definiującej przestrzeń nazw
Słowo, które wpisujemy: namespace
Otrzymujemy:

namespace MyNamespace
{

}

(kursor znajduje się na słowie MyNamespace)

Cel: utworzenie szkieletu instrukcji switch
Słowo, które wpisujemy: switch
Otrzymujemy:

switch (switch_on)
{
    default:
}

(kursor znajduje się na słowie switch_on)

Cel: utworzenie szkieletu instrukcji try...catch
Słowo, które wpisujemy: try
Otrzymujemy:

try
{

}
catch (Exception)
{
    throw;
}

(kursor znajduje się na słowie Exception)

Cel: utworzenie szkieletu instrukcji while
Słowo, które wpisujemy: while
Otrzymujemy:

while (true)
{

}

(kursor znajduje się na słowie true)

You might also like