C# vs C/C++ – część 3 (foreach)

Bardzo cieszy mnie w C# obecność instrukcji foreach, gdyż bardzo przydawała mi się ona, gdy programowałam w PHP.

Jednak w przeciwieństwie do PHP C# nie pozwala na zmianę wartości danej kolekcji w tejże pętli.

You might also like