Działa tylko pod Operą

Jak uzyskać kod postaci:

Tytuł jakiś

za pomocą CSS? Jest na to ciekawy sposób, który działa niestety tylko pod Operą – mam wersję 9.23. Pod IE6 i FF 2.0.0.8 niestety nie:( Ale wracając do sposobu, to można to zrobić następująco:


Jak widać, pozbyłam się tekstu, który znajdował się w divie.
Zamiast tego włożę go do… stylu:)

#title
{
   content:Tytuł jakiś
}

We wspomnianej już Operze wyświetlone zostanie na ekranie po prostu Tytuł jakiś. Jednym słowem div o id #title zostanie wypełniony tekstem podanym we właściwości content:)

You might also like