Jak przypisać wartości zawarte w tablicy poszczególnym zmiennym – czyli lista + tablica

Czasem potrzebujemy przypisać wartości z danej tablicy pewnym konkretnym zmiennym. Można to zrobić w bardzo prosty sposób korzystając z listy:

$tablica = array(‘wartosc1′, ‘wartosc2′, ‘wartosc3′);
list($zmienna1, $zmienna2, $zmienna3) = $tablica;

Wówczas $zmienna1 będzie mieć wartość ‘wartosc1’, $zmienna2 – ‘wartosc2’, $zmienna3 – ‘wartosc3’;

Jeśli argumentów w liście po lewej stronie będzie więcej niż elementów tablicy, wartość nadmiarowych będzie pusta.

You might also like