Q&A – Różnica pomiędzy metodami Convert.ToString a ToString

Najważniejsza różnica pomiędzy metodami Convert.ToString a ToString polega na tym jak działają, gdy pojawia się null.

Weźmy przykładowy kod:

Tutaj, gdy wartością zmiennej name będzie null metoda Convert.ToString(null) po prostu zwróci nam null.

Z kolei, gdy użyjemy ToString jak poniżej:

Wystąpi wyjątek, gdyż metoda ToString() nie radzi sobie w tym przypadku.

Generalnie dotyczy to wszystkich metod tego typu z klasy Convert (ToBoolean, ToDecimal, ToInt64 itd).